Παρουσίαση Επενδυτικού Σχεδίου

Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Επενδυτικού του Σχεδίου για την «Ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα» του έργου EUROPEAN CITY FACILITY, διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασής του την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00π.μ. η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.

Σκοπός της εκδήλωσης, πέρα από την παρουσίαση του σχεδίου και την επικοινωνία των πολλαπλών ωφελειών των παρεμβάσεων σε όλους του καταναλωτές, είναι και η μεταφορά της εμπειρίας του Δήμου Θέρμης προς στελέχη άλλων Δήμων που ενδιαφέρονται για ή  αναπτύσσουν  αντίστοιχα σχέδια και στρατηγικές για την κλιματική ουδετερότητα για να διερευνηθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής των καλών πρακτικών του Επενδυτικού Σχεδίου της Θέρμης καθώς και η εγκαθίδρυση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους κατά την κατάρτιση και υλοποίηση των σχετικών σχεδίων.

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, φορείς και εμπλεκόμενους στον Δήμο Θέρμης και ευρύτερα ενδιαφερόμενους μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://us06web.zoom.us/j/83840673974?pwd=UHRwSzcvWlowUGVPdHgxd0ZCZWMwUT09

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται στον επόμενο σύνδεσμο.

http://project4.quickconnect.to/d/s/qoK5XtA5oSPkbQTdX1xAEIuABT539oaF/a-5BY4eBd_NGGtP1Xn2ZVkoPiF8_TeQr-QLMAmnd07Ak