Εκπαιδευτικά πακέτα

Τα εκπαιδευτικά πακέτα που αναπτύχθηκαν για να υποστηριχθεί η κατάρτιση αλλά και περαιτέρω υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου του Δήμου Θέρμης εστιάζονται σε δύο ομάδες συμμετεχόντων.

Α. Στελέχη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Β. Πολίτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού ανά ενότητα παρουσιάζεται στη συνέχεια.


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στελεχών Δήμου / Νομικών Προσώπων Δήμου

Ενότητες

Περιεχόμενο

1.   Επενδυτικό Σχέδιο EUCITYFACILITY

Παρουσίαση EUCF

Επενδυτικό σχέδιο της Θέρμης

2.   Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική

Green Deal

Fit for 55

Repower

ΕΣΕΚ

3.1 Ενεργειακές Υποχρεώσεις Δήμων

Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Ενεργειακοί υπεύθυνοι

Ανθρακικό Αποτύπωμα

ΣΔΑΕΚ

4.   Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση δημοσίων κτιρίων

Απαιτήσεις – KENAK

Τεχνολογίες

ΑΠΕ στα κτίρια

Καλές πρακτικές και παραδείγματα

5.   Εργαλεία υπολογισμού κόστους-οφέλους

Οικονομική ανάλυση

Αξιολόγηση επενδύσεων

6.   Πηγές και προγράμματα χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκοί πόροι (ELENA, ΕΙΒ κλπ)

Εθνικοί/συγχρηματοδοτούμενοι πόροι (ΗΛΕΚΤΡΑ, ΕΠ)

Ιδιωτικοί πόροι (ΣΕΑ)

7.   Ηλεκτροκίνηση

Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Στόχοι

Ελληνική νομοθεσία

Το ΣΦΗΟ Θέρμης

8.   Βιώσιμη κινητικότητα για εξοικονόμηση ενέργειας

ΣΒΑΚ

Καλές πρακτικές και παραδείγματα

 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πολιτών / Επαγγελματιών

Ενότητες

Περιεχόμενο

1.   Επενδυτικό Σχέδιο EUCITYFACILITY

Παρουσίαση έργου

του σχεδίου της Θέρμης

2.   Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική

Green Deal

Repower

ΕΣΕΚ

3.2 Συμμετοχικός ενεργειακός Σχεδιασμός

Ενεργειακές κοινότητες

Ζωντανά εργαστήρια (Living Labs)

One-stop-shops

4.   Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση κατοικιών

Απαιτήσεις

Τεχνολογίες

ΑΠΕ στα κτίρια

Καλές πρακτικές και παραδείγματα

5.   Εργαλεία υπολογισμού κόστους-οφέλους

Οικονομική ανάλυση

Αξιολόγηση επενδύσεων

6.   Πηγές και προγράμματα χρηματοδότησης

Εξοικονομώ

ΣΕΑ

7.   Ηλεκτροκίνηση

Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Στόχοι

Ελληνική νομοθεσία

Το ΣΦΗΟ Θέρμης

8.   Βιώσιμη κινητικότητα για εξοικονόμηση ενέργειας

ΣΒΑΚ

Καλές πρακτικές και παραδείγματα