Απολογισμός 1ης Συνάντησης Εργασίας

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Επενδυτικού Σχεδίου για την «Ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση του Δήμου Θέρμης προς την κλιματική ουδετερότητα».

Την συνάντηση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Θέρμης κος. Θ. Παπαδόπουλος, καθώς και ο εθνικός εμπειρογνώμονας του EU CITY FACILITY Δρ. Παναγιώτης Μιχαήλ. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Θέρμης παρουσίασε τις βασικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος προς την κλιματική ουδετερότητα, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της πληθυσμιακής δυναμικής και της πολεοδομικής του ανάπτυξης. Περαιτέρω η ομάδα τεχνικής υποστήριξης ανέπτυξε τους βασικούς στόχους του επενδυτικού σχεδίου και την φιλοδοξία προσέλκυσης 100εκμ.€ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, την παραγωγή ΑΠΕ και τον εξηλεκτρισμό του στόλου οχημάτων. Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ενεργειακών αναλύσεων και το εργαλείο Energy Check Tool.

Στη συνάντηση συμμετείχε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία παρουσίασε τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του Fit-for-55, εντός του οποίου θα εξεταστεί η κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα των λύσεων του Επενδυτικού Σχεδίου του Δήμου Θέρμης. Σημαντική ήταν και η ευαισθητοποίηση από τον Διευθύνων Σύμβουλο του Institute for European Energy and Climate Policy σχετικά με εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων Δήμων ανά την Ευρώπη. Τέλος ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν από τις τεχνολογικές λύσεις BEMS που ήδη έχουν εφαρμοστεί σε κτίρια του Δήμου Θέρμης.

Στο 2ο μέρος της συνάντησης η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας, της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε στις στρατηγικές δράσεις Έξυπνης εξειδίκευσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και ιδιαίτερα στα σημαντικά αποτελέσματα της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στην Περιφέρεια. Ο Γεν. Διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΕ αναφέρθηκε στην μέχρι σήμερα εμπειρία αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΣΔΑΕ των Δήμων, ενώ ο εκπρόσωπος του ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους για τα σημαντικά ερευνητικά προγράμματα και επιτεύγματα του ερευνητικού κέντρου στην εξοικονόμηση ενέργειας με την αξιοποίηση λύσεων ΤΠΕ. Στη συνέχεια οι κύριοι Δαμιανός Ζελιλίδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Θέρμης και Γιώργος Αγγέλου, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμου, αναφέρθηκαν στο ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τους στην λειτουργία τους, καθώς και στις προτεραιότητες που έχουν για ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους. Τέλος ο κος Στάθης Πιστέλλας, Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης, αναφέρθηκε στις δυσβάσταχτες επιπτώσεις τις ανόδου του ενεργειακού κόστους σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και την έλλειψη προετοιμασίας για την άμεση αντιμετώπισή του. Αξίζει να σημειωθούν και οι ερωτήσεις/ανησυχίες που εκφράστηκαν από το κοινό που συμμετείχε στην συζήτηση σχετικά με το ενεργειακό κόστος των μετακινήσεών τους και την αναζήτηση λύσεων βιώσιμων τρόπων μεταφοράς.

Στη συζήτηση που ακολούθησε όλοι οι εμπλεκόμενοι δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συνδράμουν τον Δήμο Θέρμης στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού Επενδυτικού Σχεδίου «Ολοκληρωμένης ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα», το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση του δήμου σε ιδιωτική πηγές αλλά και νέες ροές χρηματοδότησης της ΕΕ για να καλύψει εμπροσθοβαρείς και αυξημένες ανάγκες σε νέες/αναβαθμισμένες ενεργειακά υποδομές.